top of page

Neisseria Gonorrea

Gonore cinsel yolla bulaşan sık gördüğümüz hastalıklardan biridir. Etkeni Neisseria gonorrhoeae olup özellikle üreme sisteminin serviks (rahimağzı), rahim, tüpler ve üretra (idrar yolları) gibi sıcak ve nemli bölgelerinde kolayca çoğalabilmektedir. Ayrıca ağız, boğaz, göz ve anüs bölgelerinde de saptanabilmektedir.

Bel soğukluğu nedir?

Bel soğukluğu sadece erkeklerdeki gonore üretriti (penisin içindeki idrar kanalının iltihaplanması) için verilen spesifik bir ifadedir. Fakat pratikte artık her türlü cinsel ilişki sonrası ortaya çıkan idrarda yanma ve akıntıyla seyreden hastalığa genel olarak bel soğukluğu ifadesi kullanıyoruz. 

Nasıl bulaşır?

Gonore; penis, vajina, ağız ve anüs temasıyla bulaşabilmektedir. Bakterinin bulaşabilmesi için boşalma (ejakülasyon)  gerekmemektedir. Hastalığın anal veya oral yolla da bulaşabilmesi nedeniyle homoseksüel ilişkilerde de taşınması söz konusudur. Gonore hastaları partnerleri ile birlikte tedavi edilmezse hastalık tekrar bulaşabilmektedir. Ayrıca hastalık; hamile anneden çocuğa vajinal doğum sırasında geçebilmektedir. 1 Ek olarak, Neisseria gonore ’nin tuvalet kağıdında 3 saat, klozet kenarında ve havluda 24 saate yakın yaşayabildiği bildirilmiştir

Semptomlar nelerdir?

Gonore, Erkeklerin %10’ unda hiçbir belirti vermeyebilir. Semptomlar, bulaşma sonrası 2-5 gün içinde belirgin hale gelebilirken bazen bu süre 30 günü de bulabilmektedir. 

Klinik Bulgular:

Erkeklerde;​

  • İdrarda yanma

  • Penisten beyaz, sarı veya yeşil akıntı 

  • Testislerin şişmesi ve ağrıması

Kadınlarda;

  • Vajinal akıntıda artma 

  • İdrarda yanma ve ağrı

  • Adet dönemleri arasında kanama

Kadınlarda gonore ye bağlı enfeksiyonların yaklaşık %50’sinde belirti gözlenmemekte veya hafif seyretmektedir. Semptomların gözlendiği vakalarda bile gonore belirgin olarak teşhis edilememektedir. Gonore taşıyan kadınlarda semptomlar gözlenmese de ciddi komplikasyon riskleri bulunmaktadır.

Anal bölge enfeksiyonlarında semptom gözlenmemekle beraber anal kaşıntı, ağrı, kanama ve ağrılı bağırsak hareketleri gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca ender olarak boğaz bölgesinde enfeksiyon oluşmuşsa, boğaz ağrısı şeklinde bulgu vermektedir.

Gonore (Bel Soğukluğu) görülme sıklığı ne kadardır?

Gonore ABD’de ikinci sıklıkta gözlenen cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Türkiyede yapılan bir çalışmada idrar yolu enfeksiyonu semptomları gösteren erkek hastaların %9,4’ünde gonore saptanmıştır. Böylece gonorenin idrar yolu enfeksiyonlarında sıklıkla gözlenen bir organizma olduğu gösterilmiştir. Bizim yaptığımız bir çalışmada ise erkeklerde görülme sıklığı %11,4 olarak bulunmuştur. 

Gonorenin (Bel Soğukluğu) tedavi edilmediğinde oluşturabileceği komplikasyonlar nelerdir?

Tedavi edilmeyen gonore, kadınlarda ve erkeklerde çok ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir.

Kadınlarda genellikle pelvik inflamatuar hastalığa (PID) yol açmakta olup ABD’de her yıl 1 milyon PID hastası belirlenmektedir. PID; tüplere zarar veren, infertiliteye (kısırlık) veya dış gebeliğe neden olabilen bir hastalıktır. Çok hafif seyredebileceği gibi ateş ve karın ağrısı gibi ciddi semptomlara da neden olabilmektedir. 

Erkeklerde ise gonore uzun dönemde epididimite (testisten çıkan sperm kanalı) neden olmaktadır. Tedavi edilmediğinde de kısırlığa yol açabilmektedir.

Bazen Gonore kan veya eklemlere yayılabilmekte ve hayatı tehdit eden bir hastalık haline gelebilmektedir. Ayrıca gonore hastalığı, hastanın HIV ile infekte olma olasılığını arttırmaktadır.

Gonore taşıyan hamile kadınlarda, doğum esnasında bebeğe bakteri bulaşabilmektedir. Bu durum bebekte; körlüğe, eklem veya kan enfeksiyonuna neden olabildiğinden enfeksiyon saptanan vakalarda tedaviye başlanarak komplikasyon riskinin azaltılması hedeflenmektedir.

Nasıl teşhis konuluyor?

Gonore varlığının erken teşhisi erken tedaviye ve oluşabilecek kısırlık gibi pekçok komplikasyonun önlenmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, alınacak koruyucu önlemlerle hastalığın diğer bireylere yayılmasını engellemek de mümkün olabilmektedir. .

Teşhis için kullanılan methodlar;

  • Mikroskopik inceleme (Duyarlılık %40-45)

  • Kültür (Duyarlılık %35-40)

  • PCR  (Duyarlılık % 95-100)

Söz konusu tanı metotları arasında PCR testi en yüksek duyarlılığa (%95-100) sahipken; klasik metotlarda bu oran %38-50 düzeylerindedir. Bu nedenle PCR metodu kullanılmadığında, gonore hastalarının yaklaşık %45’ine yanlış/yetersiz tanı konulması söz konusu olabilmektedir

Gonorenin (Bel Soğukluğu) tedavisi nedir?

Gonore hastası olduğunuz teşhis edildiğinde doktorunuz sizi antibiyotik tedavisine alacaktır. Ancak, tüm hastalıklarda olduğu gibi gonorenin de erken tanısı çok önemlidir. Geç dönemde teşhis edilen vakalarda hastalığın genital organlarda bıraktığı zarar geri döndürülememektedir. Tedavi için önerilen ilaçlar düzenli biçimde kullanılmalı ve enfeksiyon taşıyan partnerle tekrar cinsel ilişkiye girilmemelidir. Partnerinizin de en kısa zamanda test yaptırması ve hastalığın saptanması durumunda onunda tedaviye başlaması gerekmektedir.

Eğer partnerinizde gonore saptanırsa, vakit kaybetmeden yapılacak bir tedavi planlaması o kişide kısırlık gibi olumsuz riskleri azaltacak ve partnerinizle tekrar birlikte olursanız sizin yeniden enfekte olmanızı engelleyecektir. (Tedavi edildikten sonra tekrar gonore bulaşması mümkündür, çünkü tedavi edilmiş olmanız bağışıklık kazandığınız anlamına gelmemektedir).

Klinik Tecrübem & Yorum

Gonore, klinik karakter olarak gardenella veya trikomonas' a  benzer. Trikomonas ve Gardnella dan farklı olarak, bu sefer hastalık kadında hemen hemen hic bulgu vermez. Ama kadınla ilişkiye giren erkekte genelde 2 gun için şikayetler başlar. Erkek tedavi olsa bile aynı kadınla tekrar ilişkiye girdiğinde aynı bakteriyi tekrar aldığı için bir daha enfekte olur. Bu nedenle eşli tedavi şarttır. Bunun yanında son yıllarda bana göre cinsel yolla bulaşan hastalıklar içerisinde antibiyotiklere en cok direnç geliştiren bakteri neisseria dır. Asistanlığım sırasında tek doz 500mg siproflaksozin veya tek doz 250mg seftriakson la bile hasta iyileşbiliyorken, bugün için ne yazık ki bu dozlarda tedavi edilemiyor. Çok daha yüksek dozlar vermek zorunda kalıyoruz. 

bottom of page