top of page

Hepatit C

Hepatit C Virüsü (HCV) enfeksiyonu sonucunda meydana gelen bir karaciğer hastalığıdır. Hastalık bir kaç hafta sürebilen hafif bir formdan hayat boyu süren ciddi hastalığa kadar değişen hastalıklara yol açabilir. HCV genellikle kan yoluyla bulaşır. Hepatit C akut veya kronik olabilir. Akut Hepatit C, virüs vücuda girdikten sonraki 6 ay içinde olan kısa süreli bir hastalıktır. Kişilerin çoğunda (%75-85) akut Hepatit C enfeksiyonu, kronik Hepatit C enfeksiyonuna dönüşür. Kronik Hepatit C, hayat boyu devam edebilen, ciddi sağlık sorunlarına (siroz, karaciğer kanseri) ve hatta ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Ne yazık ki, Hepatit C için aşı bulunmamaktadır.

Hepatit C nasıl bulaşır?

HCV genellikle enfekte kişinin kanının kişinin vücuduna girmesi ile bulaşır. 

Genel bulaşma yolları;

 • Damar içi uyuşturucu kullanıcılarının iğne vb ekipmanları ortak kullanmaları ile

 • Sağlık çalışanlarının iğne batması kazaları ile

 • Hepatic C taşıyan anneden doğan bebeğe

 • Daha az sıklıkla ortak diş fırçası veya jilet vb aletlerin ortak kullanımı ile

 • Düşük oranda da Cinsel yolla 

Hepatit C cinsel yol ile bulaşır mı?

Evet, fakat cinsel yol ile HCV'nin bulaşma riskinin düşük olduğu belirtilmektedir. Risk çoklu cinsel eş varlığı, cinsel yolla bulaşan başka bir hastalığın olması veya HIV taşıyıcılığının olması durumunda artmaktadır.

Gebelikte HCV'nin bebeğe bulaşma riski var mıdır?

HCV gebelik sırasında bebeğe geçmez. Ancak doğum sırasında geçebilir, bu risk yaklaşık % 4 tür. Risk aynı zamanda HIV taşıyıcısı olanlarda daha yüksektir.

Belirtileri nelerdir?

Akut Hepatit C hastalarının yaklaşık %70-80'ninde hiç bir belirti olmaz. 

Belirtileri ise;

 • Ateş

 • Halsizlik

 • İştahsızlık

 • Bulantı-kusma

 • Karın ağrısı

 • İdrar renginde koyulaşma

 • Sarılık (göz ve ciltte sararma)

 • Eklem ağrısı

Hepatit C vücuda girdikten ne kdar süre sonra belirtiler başlar?

Belirti olması durumunda (çoğu zaman olmaz), HCV vücuda girdikten yaklaşık 6-7 hafta sonra belirtiler başlar.

Hepatit C 'nin uzun dönemde klinik seyri nasıldır?

HCV ile enfekte olan her 100 kişiden:

 • Yaklaşık 80'inde kronik Hepatit C gelişir 

 • 50'sinde kronik karaciğer hastalığı gelişir

 • 10'unda 20-30 yıl içinde siroz ve karaciğer kanseri gelişebilir.

Hepatit C tanısı tanısı için hangi testler yapılmaktadır?

Öncelikle tarama testi olarak kanda HCV'ye karşı oluşmuş antikoru saptayan bir tarama testi (Anti-HCV) istenmektedir. Sonuç pozitif çıkarsa ikinci bir test ile doğrulama yapılmaktadır. Anti-HCV testinin pozitif çıkması kişinin HCV ile karşılaştığını gösterir, ancak enfeksiyonun devam edip etmediğini göstermez.

Hepatit C 'de tedavi nedir?

Hepatit C 10-15 yıl öncesine kadar medikal yolla tedavisi mumkun olmayan bir hastalıktı. Yalnız son yıllarda Hepatit C tedavisinde yeni nesil ajanların devreye girmesiyle başarı oranları oldukça yükselmiştir. Bugun için doğru hasta seçimlerinde yeni ilaçlarla başarı %75-80 lere çıkmıştır.

Klinik Tecrübelerim & Yorum

Cinsel yolla bulaşan hastalık olarak değerlendirdiğimizde Hepatit C' nin, Heptit B' ye nazaran cinsel yolla bulaşması oldukça güçtür. Cinsel yolla bulaşma açısından, Hepatitlerde dikkat edilmesi gereken Hepatit B 'dir. Yalnız Hepatit C'nin yukarıda da bahsettiğim gibi bulaşma olduktan sonra hasta üzerindeki seyri oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir.

bottom of page