top of page

Yumuşak Şankr  (Şankroid)

Yumuşak Şankr, Haemophhius Ducreyi 'nin neden olduğu, cinsel yolla bulaşan bir çeşit genital ülser hastalığıdır. 

Toplumda yaygın mıdır?

Şankroid tüm dünyada yaygın olarak görülür. Özellikle tropikal iklim kuğağındaki ülkelerde daha yaygın görülmektedir. Ülkemizde nisoeten az görülen bir hastalıktır. burada önemli nokta, yumuşak Şankr tanısı alan hastalarda HIV bulaşması daha kolay olmaktadır.

Belirti ve bulguları nasıldır?

yumuşak Şankr, cinsel ilişki ile bulaşma olduktan ortalama 5-7 gün içerisinde bulgu vermeye başlar. Lezyonlar genelde genital ve perianal bölgededir. Lezyonların önce, etrafı kızarık, ortası papüller yapıdadır. Kısa sürede ülsere dönüşür. Ülserler 1-20 mm çapında, ağrılı, zemini yumuşak, kenarları düzensizdir. 

Hastalığı kapan herkes de semptomlar ortaya çıkar mı?

Kişiden kişiye farklılık göstermekle beraber erkelerde semptomatik seyir daha sıktır. Kadınlarda semptomsuz seyredebilir. Sadece disparoni (ağrılı cinsel ilişki)​, yada idrarda yanma da olabilir. Kadınlarda ortaya çıkan ülserler daha ziyade ağrısızdır. Yumuşak Şankr'ın tipik özelliği, sistemik semptomları yoktur. Hastaların %40 ında sadece kasık bölgelerinde lenf nodlarında şişme görülür. 

Klinik seyri nasıldır?

Fizik muayne ile tanı yanıltıcı olabilmektedir. Bu nedenle laboratuar yöntemleri ile tanı doğrulanmalıdır. Tanı için, kültür yapılabilir. Ülserden alınan sürüntüden yapılan kültürde başarı %80 lerdedir. Bugün için en yüksek duyarlılık PCR incelemededir. PCR ile tanı %90-100 duyarlıklılıkla konabilmektedir. 

Yumuşak Şankr tedavisi nedir?

Şankroid tedavisi, antimikrobial direnç nedeniyle gitgide komplike hal almıştır. Daah önce verilen tek doz antibiyyotik tedavilerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Daha komplike antibiyotik kürleri bugün için uygulanmaktadır. Tedaviye cevap alındığında 48 saat içinde ağrı azalır. Ülserlerin tam olarak iyileşmesi ise yaklaşık 10 günü bulur. 

Klinik tecrübem & yorum

Yumuşak Şankrı diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara göre daha az görmekteyiz. Bunun dışında genital ülser başak hastalıklarda da görüldüğü için doğru tanı konması güçleşebilemktedir. Şüpheli durumlarda PCR testi altın test olmaldır. 

bottom of page