top of page

Üreoplasma

U.urealyticum önemli bir nongonokoksik üretrit (NGÜ) etkenidir. Erkeklerde ürogenital sisteme yerleşerek üretrite ve prostatite; kadınlarda ise Pelvik İnflamatuar Hastalığa (PID) ve doğum sonrası ateşe neden olmaktadır. Ayrıca mesane ve böbrekte taş oluşumundan, infertiliteden, spontan düşüklerden, bebeklerde düşük doğum ağırlığından ve yenidoğanda solunum sistemi hastalıklarından da sorumlu tutulmaktadır. Son yapılan çalışmalarda gösterilmiştir ki, Ureaplasma Parvum erkekte üretrit etkeni değildir. Bu nedenle Ureoplasma Urealyticum un aksine tespit edildiğinde tedavi verilmesine gerek yoktur.

Hastalığın Semptomları nelerdir?

Klinik semptomları genitoüriner sistem enfeksiyonları ile uyumludur. Birçok durumda asemptomatik olabilmektedir. Ancak, bazı vakalarda çok çeşitli semptomlar görülebilmektedir.  En sık rastlanılan semptomlar;

  • İdrarda yanma

  • Üretral akıntı

  • Vajinal akıntı

  • İç çamaşırı kirleten şeffaf kıvamda kadın ve erkekte akıntı

Görülme sıklığı ne kadardır?

Yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada cinsel yönden aktif ve herhangi bir yakınması olmayan kadınların %40-80’ inde Ureaplasma türleri izole edildiği gösterilmiştir. Bizim yapmış olduğum bir çalışmada ise şüpheli ilişki sonrası idrarda yanma, akıntı, şikayetleri ile başvuran erkek hastaların %16,3 ünde görülmüştür. Bize göre bütün türler içerinse yaygınlık açısından 2.sıradadır. 

Bulaşma yolları nelerdir?

Her türlü cinsel ilişki, Deri teması ve kontamine olmuş eşyalar ( ıslak havlu, peştemal, iç çamaşırı gibi ) ile de bulaşma olabilmektedir. Normal doğum sırasında anneden bebeğe de geçebilmektedir.

Ureaplasma Urealiticum’a karşı alınacak önlemler nelerdir? Nasıl korunulur?

Organizma alt ürogenital yolda taşındığından; cinsel olarak aktif asemptomatik bireylerde kondom kullanımının bulaşmanın engellenmesi açısından fazla faydası olmamaktadır. Vücut sıvısı ile bulaşma olduğu için kondom yetersiz kalabilmektedir. Tedavi edilmeyen vakalarda Enfeksiyonun rahime kadar ilerlemesinden dolayı, sezaryen ile doğumda, bebeğe bulaşabileceği bilinmektedir.

Nasıl teşhis edilir?

Ürogenital sistemde meydana gelen Ureaplasma enfeksiyonları, diğer bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar ile benzerlik gösterir.  Ürogenital sistem enfeksiyonları özellikle gonokokal, klamidya, mikoplazma türlerinin neden olduğu enfeksiyonları taklit edebilir. Sadece uygun laboratuvar testleri ile ayırt edilebilir.

Tanısında moleküler analizin önemi nedir?

Ureoplasma organizmasının hücre duvarının bulunmaması nedeni ile tespitinde gram boyama yöntemi kullanılamamaktadır. Rutin hücre kültürü yöntemlerinin ise sensitivitesi oldukça düşük olup, bu yöntemle Ureaplazma’nın alt tipleri birbirinden ayırt edilememektedir. Bu organizmanın PCR yöntemi ile tespiti sayesinde kültür yöntemindeki teknik zorluklar aşılmış, tespit ve tanı süresi kısalmıştır. Sonuç; gold standart PCR yöntemidir. 

Tedavisi nasıl yapılır?

Başarılı bir tedavinin gerçekleştirilmesi; organizmanın tespiti için uygun tanı testlerinin seçimine ve uygun antimikrobiyal kapsama bağlıdır. Akut salpenjit, endometrit, pyelonefrit, üretrit, septik artrit, yenidoğan pnömoni gibi çeşitli klinik sendromlar için standart kılavuz önerileri takip edilmelidir. Ureoplasma hücre duvarı bulunmadığından penisilin grubu antibiyotiklere dirençlidir, bu nedenle organizmanın tedavisinde makrolid grubu antibiyotikler kullanılabilmektedir

Klinik Tecrübem & Yorum

Ureoplasma Urealyticum bugün klinik pratikte erkeklerde gardnerellla dan sonra en sık gördüğümüz üretrit etkeni. Diğer etkenlere göre hastalık erkeklerde daha semptomatik oluyor. Hasta polikliniğe geldiğinde üretrit semptomları belirtiyor. Asıl kadınlarda asemptomatik seyrediyor. Bu nedenle sadece erkeği tedavi etmek bir çözüm olmuyor. Aynı anda partnerinde tedavi olması gerekiyor.

bottom of page