top of page

Mycoplasma

Mycoplasma bakterisinin neden olduğu, cinsel yolla bulaşan ve erkeklerde nongonokoksik üretrite (NGU) neden olan bir hastalıktır. 2 tipinin cinsel yolla bulaştığını biliyoruz. Mycoplasma Hominis ve Mycoplasma Genitalium.  Karakter olarak 2 bakteri arasında bir fark yok. Mycoplasma kadınlarda; bakteriyel vaginoz ve servisit (rahim ağzı iltihabı) gibi hastalıklara sebep olmaktadır. Çoğu mikoplazma enfeksiyonu belirti vermeden seyrettiğinden, şüpheli bireylerin taranması büyük önem taşımaktadır. Mycoplasma hücre içi parazitidir. Bu nedenle dış ortamda uzun süre canlı kalamaz. 

Mycoplasma enfeksiyonunun semptomları nelerdir?

Çoğu hastada semptom görülmemekle birlikte, belirtilerin ortaya çıktığı pek çok vakada da Mycoplasma belirgin olarak teşhis edilememektedir. Kadında da erkekte de asemptomatik kalabilir. Genel olarak görülen belirtiler aşağıda sıralanmıştır.​

Kadında;

  • Çoğu hastada semptom görülmemektedir.

  • Vajinal kaşıntı

  • İdrarda yanma

  • Cinsel ilişki esnasında acı hissi (disparoni)

Erkekte;​

  • Çoğu hastada semptom görülmemektedir.

  • Üretral akıntı 

  • İdrarda yanma

  • Ender olarak Eklemlerde şişlik ve ağrı (artrit)

Mycoplasma görülme sıklığı nedir?

ABD’de mycoplasma enfeksiyonu, cinsel yolla taşınan hastalıklar sıralamasında 3. en sık rastlanan hastalık olmuştur. Bizim yapmış olduğumuz bir çalışmada ise Antalya bölgesinde Mycoplasma hominisi ve genitalium erkeklerde üretrit nedenleri arasında %14,6 ile 4.sırayı almıştır. 

Mycoplasma 'nın bulaşma yolları nelerdir?

Mikoplazma korumasız yapılan; vajinal, anal veya oral seks ile bulaşabilmektedir. Bu nedenle cinsel partner sayısının fazlalığı, hastalığın bulaşma riskini arttırmaktadır. Temas esnasında bölgenin pH değeri ve doku hasarının bulunması bulaşma ihtimalini arttırabilmektedir. Hastalığın anal veya oral yolla da bulaşabilmesi nedeniyle, homoseksüel ilişkilerle de taşınması söz konusudur. Ayrıca, mikoplazma taşıyıcısının anüs veya genital bölgesine yapılan el temasıyla da enfeksiyon karşı tarafa bulaşma yapabilmektedir.

Mycoplasma ya karşı alınacak önlemler nelerdir?

Mikoplazma gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmanın en kesin yolu olarak; şüpheli ilişkiden kaçınılması ve uzun dönemli, monogamik (tek eşli) cinsel ilişkilerin tercih edilmesi önerilmektedir. Erkeklerde ve kadınlarda kondom kullanımı, bakterinin bulaşma riskini yok etmemekle beraber, önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca belirli semptomlar gözlenmese de bireyin mikroorganizmayı taşıyabildiği bilinmektedir.

Mycoplasma tedavi edilmediğinde oluşabilecek komplikasyonlar nelerdir?

Mycoplasma erkekte üretrite neden olmakta kadında ise bakteriyel vaginoz ve servisit gibi genital kanal enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Kadınlarda; klamidya etkenli olmayan pelvik inflamatuar hastalıkta (PID) neden olarak sıklıkla bulunmakta olup; infertilite, kronik pelvik ağrı ve dış gebelik gibi üreme sistemi hastalıklarına neden olabilmektedir.

Kadınlarda PID nin %40 ından sorumlu olarak Gonore ve Chlamidya bakterileri bulunduğundan, PID tedavisi bu bakterilere yönelik yapılmaktadır. Ancak PID hastalarının %15’inde, Mikoplasma da bulunmaktadır. Bu noktada, pelvik inflamatuar hastalığın mikro etkenlerinin doğru ve tam olarak belirlenmesi, tedavi protokolünün ona göre düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Mycoplasmanın  antibiyotik direnci; kronik inflamasyona, tekrar eden pelvik ağrıya ve genital kanal enfeksiyonlarına neden olabilmektedir.

Mycoplasma nasıl teşhis edilir?

Çeşitli laboratuar testleri için; penis, vajina bölgelerinden alınan sürüntüler veya idrar ve kan örnekleri kullanılmaktadır. Bu testlerden en yaygınları; enzim immunoassay (ELIZA) ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ’dur.  Mycoplasma çok yavaş ve zor çoğalmasından dolayı; pratikte hücre kültürü yöntemi başarısız olmaktadır.

Mycoplasmanın  tanısında moleküler analizin önemi nedir?

Hasta bireylere yapılan testlerin doğru sonuç vermesi çok büyük önem taşımaktadır. Söz konusu tanı metotları arasında PCR testi en yüksek sensitiviteye (%80,3-100) sahiptir. Diğer taraftan ELIZA tabanlı antikor testlerinin; mikoplazma geçirmiş bireyleri veya Mycoplasma pneumoniae gibi benzer bir türü taşıyan bireyleri de yalancı pozitif göstermesinden dolayı güvenilirliği düşmektedir.

ELIZA testleri: Vücudun Mycoplasma ya karşı ürettiği antikorların tespitine dayalı olup, hastalığı dolaylı yoldan tespit edebilmektedir. Ancak antikorların oluşumu için bağışıklık sisteminin cevabı beklendiğinden, testin yapılabilmesi içinhastalığın bulaşmasından sonra 2-3 haftadan 2-3 aya kadar uzayabilen “pencere döneminin” geçmesi gerekmektedir. Diğer taraftan PCR metodunun böyle bir süreye ihtiyaç duymaması, erken teşhis imkanı sunmaktadır.

Ayrıca yöntemlerin sensitivitesi üzerinde yapılan bir araştırmada; üretrit hastalarından alınan kan örneklerinde PCR ve ELIZA testleri çalışılmış ve PCR’ a göre ELIZA’ nın sensitivitesi %59 olarak bulunmuştur. 

PCR metodu: Tanı için sadece Mycoplasma DNA’ sını hedefleyen PCR metodu, yüksek sensitiviteyle hastalığı tespit edebilmektedir. Ayrıca PCR’ın sensitivitesi üzerine yapılan bir çalışmada PCR sensitivitesinin %80,3-100 arasında olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar PCR’ ın, Mycoplasma enfeksiyonunu tayin etmekte en hassas ve geçerli metot olduğunu kanıtlamıştır

Mycoplasmanın tedavisi nasıl yapılır?

Mycoplasma tedavisinde azitromisin ve moksifloksasin gibi antibiyotikler kullanılmaktadır. Mycoplasma çoğunlukla üretrit, bakteriyel vaginoz veya servisit gibi hastalıklarda başka organizmalarla beraber bulunduğundan, varlığının teşhis edilmesi tedavide büyük önem taşımaktadır. Tedavide 1.sırada azitromisin önerilmektedir. Azitromisinin yetersiz kaldığı koşullarda ise moksifloksasinin veya levoflaksasin ile metronidazolun beraber kullanılması uygun bir alternatif olmaktadır.

Klinik Tecrübem & Yorum

Klinikte gerek kadın gerekse de erkekte diğer patogenlere göre daha hafif seyirli olduğunu söyleyebilirim. Meslek hayatımda bu patojene bağlı ciddi bir sağlık sorunu yaşayan hasta görmedim. Çoğu hasta belirgin bir semptom vermiyor.  Bu nedenle çoğu hasta farkında olmadan partnerine bulaştırıyor. PCR yönteminin yaygınlaşmasıyla bu patojeni daha fazla tespit eder hale geldik. Özellikle çok eşli bireylerin buna dikkat etmesi gerekir.

bottom of page